Naziv projekta:

CMS München

Grad:

Munchen

Godina:

2017.

Proces:

O projektu:

Na ukupno 4 škole i 2 vrtića aplicirano je:

150m2 PVC print folije za potpuno zakrivljene površine sa laminacijom.

100m2 PVC folije za izrezivanje za potpuno zakrivljene površine.