Akcijski materijali trgovačkih lanaca

Razni letci i katalozi su jedan od najkvalitetnijih alata komunikacije između trgovačkih lanca i kupca. Klijentima nudimo letke i kataloge koji se tiskaju ovisno o njihovoj potrebi. Od redovnih kataloga koji izlaze na tjednoj bazi do dodatnih kataloga koji izlaze ovisno o sezoni i temi. Materijale preuzimamo od dobavljača, a veliku većinu fotografiramo sami u našem vrhunski opremljenom foto studiu.

Galerija