Kontakti

F.I.L.-ART d.o.o.

film, marketing i zastupanje
Gajeva 5, 49 000 Krapina
tel: 049 300 223 ili  049 300 225
fax: 049 300 224
email: info@fil-art.hr

OIB: 77753342076
VAT: HR77753342076

Temeljni kapital: 88.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Zdravko Hršak, direktor